احسان خواجه امیری

55
1

آلبومهای احسان خواجه امیری

احسان خواجه امیری30 سالگی

آهنگهای احسان خواجه امیری

احسان خواجه امیریگریه

احسان خواجه امیریکاری کردی

Aramesh

احسان خواجه امیریسی سالگی

in hagham nist

احسان خواجه امیریعاشق که بشی

khial

احسان خواجه امیریتنهایی

naro

احسان خواجه امیریپاییز

miyam pishet

احسان خواجه امیریعشق دوم

mosafer khone

احسان خواجه امیریهراس

labkhand payani

احسان خواجه امیریعاشق

nago bargard

احسان خواجه امیریحس

احسان خواجه امیریدیونگی

احسان خواجه امیریساده

Sadeh

احسان خواجه امیریچشمامو میبندم

cheshmamo

احسان خواجه امیریدرد

dard

احسان خواجه امیریگذشته ها

احسان خواجه امیریتاوان

tavan

احسان خواجه امیریاحساس آرامش

aramesh2

احسان خواجه امیریتمام قلب من

tamame ghalbe man

احسان خواجه امیریگرداب

gerdab

احسان خواجه امیریآرزو

arezo

احسان خواجه امیریخوشبختی

khoshbakhti

احسان خواجه امیریسریال پریا (درد عمیق)

pariya

احسان خواجه امیریدریا

darya

احسان خواجه امیریاز نفس افتاده

az nafas oftade

احسان خواجه امیریلحظه

lahze

احسان خواجه امیریکجایی

kojaee

احسان خواجه امیریآرامش

Aramesh

احسان خواجه امیریاین حقم نیست

in hagham nist

احسان خواجه امیریوقتی میخندی

vaghti mikhandi

احسان خواجه امیریمنو به حال من رها نکن

mano be dad

احسان خواجه امیریترکم کرد

tarkam kard

احسان خواجه امیریعاشقم من

ashegham man

احسان خواجه امیریباید برگشت

bayad bargasht

احسان خواجه امیریغریبانه

gharibane

احسان خواجه امیریپاییز مسموم

Paeize-Masmoom

احسان خواجه امیرییکیو دارم

yekio daram

احسان خواجه امیریابر مسافر

Abre-Mosafer

احسان خواجه امیرینگو برگرد

nago bargard

احسان خواجه امیرینرو

naro

احسان خواجه امیریبا توام

ba-toam

احسان خواجه امیریسلام آخر

تصویر ندارد

احسان خواجه امیریخیال

khial

احسان خواجه امیرینابرده رنج

na borde rang

احسان خواجه امیریدارم میام پیشت

miyam pishet

احسان خواجه امیریبی قرار

bigharar

احسان خواجه امیریبچه مهندس 3(دست خالی)

bache mohands3

احسان خواجه امیرینفس

nafas

احسان خواجه امیریلبخند پایانی

labkhand payani

احسان خواجه امیریدیونه حالی

divone hali

احسان خواجه امیریمسافرخونه

mosafer khone

احسان خواجه امیریشب سرمه

sorme

احسان خواجه امیریقلب ساعتی

Ghalbe-Saati

احسان خواجه امیرینوش دارو

Noosh-Daroo

احسان خواجه امیریبغض

boghz

احسان خواجه امیریدرد عمیق

darde-amigh