محسن ابراهیم زاده

65

وی فعالیت حرفه ای خود را از سال 1388 آغاز کرد. او همچین در اوایل فعالیت کاری خود،ترک حالم عوض میشه شادمهر عقیلی را بازخوانی کرد.
تنظیم کننده اکثر ترک های او،مصطفی مومنی است.به گفته ی این تنظیم کننده،پس از کنسرت دی ماه :«بعد 5سال تلاش بی وقفه و شب زنده داری و کار گروهی تونستیم نتیجه کارهارو ببینیم.
او همچنین در ترک هایش با ترانه سراهایی مانند مریم حیدرزاده، مهرزاد امیرخانی،امید علیجانی،علیرضا مرتضی قلی،علی بحرینی، همچنین با تنظیم کننده هایی چون مصطفی مومنی،میثم اکبری،اشکان و رامین آریا،امین کاوه و میلاد عباسی همکاری کرده است.

آهنگهای محسن ابراهیم زاده

محسن ابراهیم زادهغیر عادی

محسن ابراهیم زادهدرد دل

درد دل

محسن ابراهیم زادهسال نو

سال نو محسن ابراهیم زاده

محسن ابراهیم زادهچقدر زود

چقدر زود محسن ابراهیم زاده

محسن ابراهیم زادهگلایه

دانلود گلایه محسن ابراهیم زاده

محسن ابراهیم زادهتا ابد

تا ابد محسن ابراهیم زاده

محسن ابراهیم زادهبازم برف

محسن ابراهیم زاده بازم برف

محسن ابراهیم زادهپایه ثابتم

پایه ثابتم محسن ابراهیم زاده

محسن ابراهیم زادهکار دله

محسن ابراهیم زاده کار دله

محسن ابراهیم زادهدل مو

دل مو محسن ابراهیم زاده

محسن ابراهیم زادهدنیا مال منه

دنیا مال منه محسن ابراهیم زاده

محسن ابراهیم زادهاین دل رفت

محسن ابراهیم زاده این دل رفت

محسن ابراهیم زادهعزیز کی بودی

عزیز کی بودی محسن ابراهیم زاده

محسن ابراهیم زادهتیمار

تیمار محسن ابراهیم زاده

محسن ابراهیم زادهشب های دیوونگی

شب های دیوونگی محسن ابراهیم زاده

محسن ابراهیم زادهآروم آروم

آروم آروم محسن ابراهیم زاده

محسن ابراهیم زادهقهرمان بی ادعا

قهرمان بی ادعا محسن ابراهیم زاده

محسن ابراهیم زادهتولدت

دانلود آهنگ تولدت محسن ابراهیم زاده

محسن ابراهیم زادهغلاف

دانلود محسن ابراهیم زاده غلاف

محسن ابراهیم زادهبندر

محسن ابراهیم زاده بندر

محسن ابراهیم زادهبرگرد

محسن ابراهیم زاده برگرد

محسن ابراهیم زادهتنهایی

محسن ابراهیم زاده

محسن ابراهیم زادهتو یار منی

تو یار منی محسن ابراهیم زاده

محسن ابراهیم زادهتب

محسن ابراهیم زادههوا خواه توام

محسن ابراهیم زاده هواخواه توام

محسن ابراهیم زادهنیستی

محسن ابراهیم زاده نیستی

محسن ابراهیم زادهمناجات

محسن ابراهیم زاده مناجات

محسن ابراهیم زادهبرداشت رفت

محسن ابراهیم زاده برداشت رفت

محسن ابراهیم زادهآشوب

محسن ابراهیم زاده آشوب

محسن ابراهیم زادهعاشقم

عاشقم محسن ابراهیم زاده

محسن ابراهیم زادهممنونم

محسن ابراهیم زاده ممنونم

محسن ابراهیم زادهبی وفا

محسن ابراهیم زاده بی وفا

محسن ابراهیم زادهبوی بارون

محسن ابراهیم زاده بوی بارون

محسن ابراهیم زادهخداحافظ

محسن ابراهیم زاده خداحافظ

محسن ابراهیم زادهاز سر عادت

از سر عادت محسن ابراهیم زاده

محسن ابراهیم زادهعشق سرراهی

عشق سر راهی محسن ابراهیم زاده

محسن ابراهیم زادهکجایی

کجایی محسن ابراهیم زاده

محسن ابراهیم زادهحق داری

محسن ابراهیم زاده حق داری

محسن ابراهیم زادهمیشی فداش

محسن ابراهیم زاده میشی فداش

محسن ابراهیم زادهگرداب

محسن ابراهیم زادههنوزم چشمای تو

هنوزم چشمای تو محسن ابراهیم زاده

محسن ابراهیم زادهبهونه پره

محسن ابراهیم زاده بهونه پره

محسن ابراهیم زادهتموم کن برو

دانلود آهنگ محسن ابراهیم زاده تموم کن برو

محسن ابراهیم زادهتو بگو

محسن ابراهیم زاده تو برو

محسن ابراهیم زادهچیشد

محسن ابراهیم زاده چیشد

محسن ابراهیم زادهمیدونی

دانلود آهنگ میدونی محسن ابراهیم زاده

محسن ابراهیم زادهامشب

دانلود آهنگ محسن ابراهیم زاده امشب

محسن ابراهیم زادهمرحم جان

محسن ابراهیم زاده مرحم جان

محسن ابراهیم زادهخانومی

دانلود آهنگ خانومی محسن ابراهیم زاده

محسن ابراهیم زادهسیم آخر

محسن ابراهیم زاده سیم آخر

محسن ابراهیم زادهبیقرارم

محسن ابراهیم زاده بیقرارم

محسن ابراهیم زادهعاشق شدن

عاشق شدن محسن ابراهیم زاده

محسن ابراهیم زادهشبگردی

محسن ابراهیم زاده شب گردی

محسن ابراهیم زادهفاصله

محسن ابراهیم زاده فاصله

محسن ابراهیم زادهمنوتو

دانلود آهنگ محسن ابراهیم زاده منوتو

محسن ابراهیم زادهوابستگی

محسن ابراهیم زادهدوره کردم

محسن ابراهیم زاده دوره کردم

محسن ابراهیم زادهگل پونه

دانلود آهنگ گل پونه محسن ابراهیم زاده

محسن ابراهیم زادهپروانه

دانلود آهنگ محسن ابراهیم زاده پروانه وار

محسن ابراهیم زادهعلاقه محسوس

محسن ابراهیم زادهتنهایی دردمه

محسن ابراهیم زاده تنهایی دردمه

محسن ابراهیم زادهمرور خاطرات

دانلود محسن ابراهیم زاده مرور خاطرات

محسن ابراهیم زادهجدایی دوطرفه

دانلود آهنگ محسن ابراهیم زاده جدایی دوطرفه

محسن ابراهیم زادهمن و تو

محسن ابراهیم زادهیکی یدونه